RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO Dj.br.:04-2-1004/2022 Datum:28.04.2022. godine

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU može se preuzeti OVDJE