RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JANUARSKO – FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Datum: 07.01.2022. godine

 

 

RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE U JANUARSKO – FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

 
PRVI  RAZREDI
Predmet
Ispitivač
Komisija
Datum
Vrijeme
Latinski jezik - pismeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

24.01.2022.

09:00 – 10:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović Naida

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

24.01.2022.

10:00 – 11:30

Biologija

Jahić Džanela

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

24.01.2022.

11:30 – 12:00

Fizika - pismeni

Hrvat Amina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

25.01.2022.

09:00 – 10:00

 PN - Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić Selma

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

25.01.2022.

10:00 – 11:30

Latinski jezik - usmeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

26.01.2022.

09:00 – 10:30

PN – Njega bolesnika

Đozić Naida

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

27.01.2022.

09:00 – 10:30

Fizika - usmeni

Hrvat Amina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

27.01.2022.

10:30 – 11:00

PN - Propedeutika

Ćatić Anela

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

27.01.2022.

11:00 – 11:30

Anatomija i fiziologija čovjeka

Kadrić Azra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

28.01.2022.

09:00 – 10:30

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović Elvira

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

28.01.2022.

10:30 – 11:00

 

 

DRUGI RAZREDI
Predmet
Ispitivač
Komisija
Datum
Vrijeme
Latinski jezik - pismeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

24.01.2022.

09:00 – 10:00

 PN - Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić Selma

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

25.01.2022.

10:00 – 10:15

Latinski jezik - usmeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

26.01.2022.

09:00 – 09:15

PN - Mikrobiologija
 

Mukača Elvedina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

26.01.2022.

09:30 – 09:45

PN – Njega bolesnika

Đozić Naida

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

27.01.2022.

09:00 – 09:15

PN - Propedeutika

Ćatić Anela

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

27.01.2022.

11:30 – 11:45

Anatomija i fiziologija čovjeka

Kadrić Azra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

28.01.2022.

10:30 – 10:45

Geografija

Kaljanac Sabina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

28.01.2022.

10:45 – 11:00

DIREKTORICA:

Sadina Kešo, prof.