RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA U APRILSKO ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. god.

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Dj.br.: 04-2-752/2022

Datum: 22.03.2022. godine

 

 

RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE U APRILSKO ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
PRVI  RAZREDI

 

Predmet
Ispitivač
Komisija
Datum
Vrijeme

PN – Njega bolesnika

Đozić Naida

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

11.04.2022.

10:00 – 10:20

Fizika - pismeni

Hrvat Amina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

11.04.2022.

10:40 – 11:25

 

 

 

 

 

Latinski jezik - pismeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

12.04.2022.

10:40 – 11:25

Fizika - usmeni

Hrvat Amina

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

12.04.2022.

11:30 – 12:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović Naida

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

12.04.2022.

12:00 – 12:10

Biologija

Jahić Džanela

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

12.04.2022.

12:10 – 12:20

 

 

 

 

 

Latinski jezik - usmeni

Hoti Nejra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

13.04.2022.

10:40 – 11:10

Anatomija i fiziologija čovjeka

Kadrić Azra

1. Bećirević Fatima

2. Lepara Lejla

13.04.2022.

11:10 – 11:40

 DIREKTORICA:

Sadina Kešo, prof.