Radionica: „Prenesi laboratoriju u učionicu“

U utorak 21.marta

učenici IIId odjeljenja na praktičnoj nastavi Bromatologija sa profesoricom Zukanović Ilvanom, realizirali su edukativnu radionicu: „Prenesi laboratoriju u učionicu“.

Učenici su kroz crteže, koji su sami napravili, improvizovali laboratorijski rad, pratili tokove i definisali promjene koje se dešavaju pri hemijskim reakcijama tokom analize tvrdoće vode.