R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

Raspored

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1279/2021

Sarajevo, 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

I RAZRED

Komisija:

1.  Zukanović Ilvana, prof.  - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

26.08.2021.

9:00

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

26.08.2021.

09:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof

26.08.2021.

10:40

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

26.08.2021.

11:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege – praksa

Ždralović dr. Naida

26.08.2021.

11:30

Njega bolesnika

Đozić Naida, dms

26.08.2021.

12:00

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

26.08.2021.

12:50

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

27.08.2021.

09:00

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

27.08.2021.

09:15

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof

27.08.2021.

09:30

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

27.08.2021.

10:00

Hemija

Pašalić Abela, prof.

27.08.2021.

10:10

Biologija

Jahić Džanela, prof.

27.08.2021.

11:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

 D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1279/2021

Sarajevo, 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

II  RAZRED

 

Komisija:

1.   Zukanović Ilvana, prof. - predsjednik

2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

30.08.2021.

09:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

30.08.2021.

09:50

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

30.08.2021.

10:40

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

30.08.2021.

11:00

Mikrobiologija - praksa

 Mukača dr. Elvedina

30.08.2021.

11:30

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

30.08.2021.

12:00

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dms

31.08.2021.

09:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

31.08.2021.

09:15

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

31.08.2021.

10:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

31.08.2021.

10:10

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

31.08.2021.

10:40

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

31.08.2021.

10:50

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

31.08.2021.

11:00

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

 

 

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1279/2021

Sarajevo, 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u   augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

III RAZRED

 

Komisija:

1.  Dizdarević Elma, dms. - predsjednik

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

01.09.2021.

09:00

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

01.09.2021.

09:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

01.09.2021.

10:40

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

01.09.2021.

11:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

01.09.2021.

12:00

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

01.09.2021.

12:30

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

01.09.2021.

12:40

Klinička biohemija – praksa

Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg

01.09.2021.

12:50

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

01.09.2021.

13:10

Bromatologija – praksa

Zukanović Ilvana, prof.

01.09.2021.

13:30

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

02.09.2021.

09:00

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

02.09.2021.

09:10

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

02.09.2021.

10:10

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.  

02.09.2021.

11:00

Kultura religija

/

02.09.2021.

11:10

Biologija

Alić Naida, prof.

02.09.2021.

11:50

Analitička hemija

Ćatić Anela, prof.

02.09.2021.

12:00

Analitička hemija - praksa

Ćatić Anela, prof.

02.09.2021.

12:10

Hemija

Ćatić Anela, prof.

02.09.2021.

13:00

Hirurgija – praksa

Dizdarević Elma,dms

02.09.2021.

13:00

Interne bolesti - praksa

Đozić Naida, dms

03.09.2021.

09:00

Patologija

Smajlović dr. Sabina

03.09.2021.

10:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

03.09.2021.

10:40

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

03.09.2021.

11:30

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

03.09.2021.

11:40

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

03.09.2021.

11:50

Mikrobiologija – praksa

Kekić dr. Alen

03.09.2021.

12:00

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

                                                                                                              

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

  

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1279/2021

Sarajevo, 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

 

IV RAZRED

Komisija:

1.   Dizdarević Elma, dms  - predsjednik

2.   Ramović dr. Elvira – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

06.09.2021.

09:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

06.09.2021.

09:50

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

06.09.2021.

10:40

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

06.09.2021.

11:40

Farmakognozija

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2021.

11:50

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2021.

12:00

Farmaceutska tehnologija - praksa

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2021.

12:10

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

06.09.2021.

12:20

Interne bolesti

Kržalić Fadila, prof.

06.09.2021.

14:00

Interne bolesti – praksa

Omerhodžić Sokolović Belma, dms

06.09.2021.

14:00

Zarazne bolesti – praksa

Borić Surana, dms

06.09.2021.

14:00

Pedijatrija - praksa

Dizdarević Altijana, dms

07.09.2021.

09:00

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

07.09.2021.

09:30

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

07.09.2021.

10:20

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

07.09.2021.

10:40

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

07.09.2021.

10:50

Kultura religija

/

07.09.2021.

11:10

Hemija

Ćatić Anela, prof.

07.09.2021.

11:50

Vjeronauka

Mujić Bedrija , prof.

07.09.2021.

12:50

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

07.09.2021.

14:00

Ginekologija i akušerstvo - praksa

Pleho Jasmina, dms

07.09.2021.

14:00

Urgentna medicina - praksa

Dizdarević Elma, dms

08.09.2021.

09.00

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

08.09.2021.

10:00

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

08.09.2021.

11:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

08.09.2021.

11:40

Biologija

Lukić Dejana, prof.

08.09.2021.

12:30

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1279/2021

Sarajevo, 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  augustovsko – septembarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

MATURA

Komisija:

1.  Dizdarević Elma, dms - predsjednik 

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

09.09.2021.

09:00

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

09.09.2021.

10:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

09.09.2021.

10:15

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

09.09.2021.

11:10

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

09.09.2021.

11:30

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

10.09.2021.

11:00

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana, prof.

                                                                                                                            

 D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.