R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Broj: 04-2-836/2022

Sarajevo, 30.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

 

 

I RAZRED

Komisija:

1.  Muminović – Kurić Jasenka, prof. - predsjednik

2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

11.04.2022.

10:00

Njega bolesnika (praktična nastava)

Đozić Naida, dip.med.sestra

 11.04.2022.

10:20

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praktična nastava)

Ždralović dr. Naida

11.04.2022.

10:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

12.04.2022.

11:10

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

12.04.2022.

11:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukaća Elvedina, prof.

12.04.2022.

11:30

Biologija

Jahić Džanela, prof.

12.04.2022.

11:40

Kultura religije

Ahmethodžić Alma, prof.

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-836/2022

Sarajevo, 30.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19 i 33/21), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

 

 

II  RAZRED

Komisija:

1. Muminović – Kurić Jasenka, prof. - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof.– stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

13.04.2022.

09:15

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

13.04.2022.

10:00

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

13.04.2022.

10:30

Njega bolesnika (praktična nastava)

Hasanica Adela, dip.med. sestra

13.04.2022.

10:50

Mikrobiologija

Ramović dr. Elvira

14.04.2022.

10:10

Biologija

Jahić Džanela, prof.

14.04.2022.

10:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Kadrić Azra, prof.

14.04.2022.

10:30

Vjeronauka

Musić Amina, prof.

14.04.2022.

10:40

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

14.04.2022.

11:30

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

14.04.2022.

12:00

Hemija

Pašalić Abela, prof.

 

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-02-836/2022

Sarajevo, 30.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19 i 33/21), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

 

 

III  RAZRED

Komisija:

1. Muratović-Tasovac Alina.prof-predsjednik

2. Ramović dr. Elvira – stalni član

15.04.2022.

11:00

Bosanski jezik )pismeni

Ibišević Arijana, prof.

15.04.2022.

11.50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha., prof.

15.04.2022.

12:00

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

15.04.2022.

12:10

Bromatologija (praktična nastava)

Zukanović Ilvana, prof.

15.04.2022.

12.20

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka prof.

15.04.2022.

12:30

Prva pomoć

Kekić dr. Alen

15.04.2022.

12:40

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

15.04.2022.

12:50

Kozmetologija

mr.ph. Jažić Amela

15.04.2022.

13:00

Interne bolesti (praktična nastava)

Beganović Mediha, dipl.med.sestra

15.04.2022.

13:00

Hirurgija (praktična nastava)

Dizdarević Elma dipl.med.sestra

15.04.2022.

14:00

Klinička biohemija (praktična nastava)

Spagić Ilda , dipl.ing. med. lb.dg.

18.04.2022.

09:00

Hirurgija

Ramović dr. Elvira

18.04.2022.

10:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

18.04.2022.

10:40

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

18.04.2022.

11:20

Patologija)

Ramović dr. Elvira,

18.04.2022.

11:50

Dermatologija

Ramović dr. Elvira

18.04.2022.

12:00

Bosanski jezik ( usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

18.04.2022.

12:10

Fizika (usmeni )

Šukalo Subha, prof.

18.04.2022.

12:20

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail prof.

18.04.2022.

12:40

Biologija

Lukić Dejana, prof.

18.04.2022.

13:00

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

18.04.2022.

13:40

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Škrijelj-Tuerker Selvija

18.04.2022.

14:00

Farmaceutska tehnologija (praktična nastava)

mr. ph. Škijelj-Tuerker Selvija

 

19.04.2022.

 

 

09.00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

19.04.2022.

09:30

Analitička hemija

Ćatić Anela, prof.

19.04.2022.

09:50

Analitička hemija (praktična nastava)

Ćatić Anela, prof.

19.04.2022.

10:10

Hemija

Ćatić Anela ,prof.

19.04.2022.

10:20

Socijalna medicina

Hadžić dr.Selma

       

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-836/2022

Sarajevo, 30.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19 i 33/21), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

 

 

IV RAZRED

Komisija:

1. Zukanović Ilvana, prof. - predsjednik

2. Ramović dr. Elvira – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

20.04.2022.

10:00

Bosanski jezik (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

20.04.2022.

10:50

Ruski jezik (pismeni)

Bećirević Fatima, prof.

20.04.2022.

10:00

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

20.04.2022.

10:50

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

20.04.2022.

11:30

Ginekologija i akušerstvo  

Kržalić dr. Fadila

20.04.2022.

12:30

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

20.04.2022.

13:30

Zarazne bolesti (praktična nastava)

Borić Surana, dipl. med. sestra

20.04.2022.

13:30

Urgentna medicina (praktična nastava)

Rogo Ajeta, dipl. med. sestra

20.04.2022.

14:30

Klinička biohemija

Kekić dr. Alen

21.04.2022.

10:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

21.04.2022.

10:50

Ruski jezik (usmeni)

Bećirević Fatima, prof.

21.04.2022.

11:00

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

21.04.2022.

11:50

Hemija

Ćatić Anela, prof.

21.04.2022.

12.50

Vjeronauka

Musić Amina, prof.

21.04.2022.

13:20

Interne bolesti (praktična nastava)

Omerhodžić Sokolović Belma, dipl. med. sestra

21.04.2022.

13:20

Ginekologija i akušerstvo (praktična nastava)

Dizdarević Elma, dipl. med. sestra

21.04.2022.

13:20

Pedijatrija (praktična nastava)

Dizdarević Altijana, dipl. med. sestra

21.04.2022.

14:20

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

21.04.2022.

15:00

Hematologija

Kržalić dr. Fadila

21.04.2022.

15:40

Biologija

Lukić Dejana, prof.

21.04.2022.

16:40

Mikrobiologija (praktična nastava)

Kekić dr. Alen

22.04.2022.

10:00

Bosanski jezik (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

22.04.2022.

10:20

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

22.04.2022.

11:10

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

22.04.2022.

12:10

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

22.04.2022.

12:30

Industrijska tejnologija

Mr. ph. Škrijelj-Tuerker Selvija

22.04.2022.

12:40

Farmakognozija

mr.ph. Jažić Amela

22.04..2022.

12:50

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

22.04.2022.

13:00

Histološka tehnika

Kadrić dr. Azra

22.04.2022.

13:30

Histološka tehnika (praktična nastava)

Kekić dr. Alen

22.04.2022.

13:30

Hematologija (praktična nastava)

Spahić Ilda, dipl. ing. med. lb. dg.

22.04.2022.

14:00

Klinička biohemija (praktična nastava)

Spahić Ilda, dipl. ing. med. lb. dg.

                                                                                                        

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina, prof.