R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

Raspored:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-460/2021

Sarajevo, 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

I RAZRED

Komisija:

1.  Zukanović Ilvana, prof. - predsjednik

2. Ramović dr. Elvira  – stalni član

 

 15. 04. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Vjeronauka

Išerić Amira

08:15

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa

08:30

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača Elvedina

09:05

Njega bolesnika

Ćemo Naida

09:30

Informatika

Mehanić - Kapo Belma

10:00

Propedeutika

Ćatić Anela

11:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović Naida

12:05

Osnovi higijene i zdravstvene njege - praksa

Ždralović Naida

12:25

 

16. 04. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

 VRIJEME

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa

09:00

  D I R E K T O R I C A   

   Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-460/2021

Sarajevo, 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

II  RAZRED

 Komisija:

1. Zukanović Ilvana, prof. - predsjednik

2. Ramović dr. Elvira – stalni član

 

19. 04. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

 VRIJEME

Mikrobiologija praksa

Mukača Elvedina

08:30

Anatomija i fiziologija

Mukača Elvedina

09:30

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha

10:05

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović Elvira

10:40

Hemija

Ćatić Anela

12:00

Propedeutika

Ćatić Anela

12:20

 

20. 04. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa

09:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha

09:40

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić Selma

10:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija

10:35

Kultura religija

Kurtović Đuldina

12:00

 

21. 04. 2021. godine

PREDMET

PROFESOR

TERMIN

Biologija

Jahić Džanela

08:30

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa

09:00

Njega bolesnika

Hasanica Adela

09:40

Geografija

Kaljanac Sabina

10:30

D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof. 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-460/2021

Sarajevo, 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

III RAZRED

Komisija:

1.  Ćatić Anela, prof.  - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof.  – stalni član                                                                                           

 

22. 4. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Farmakologija

Ramović Elvira

08:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida

09:00

Farmaceutska tehnologija

Jažić Amela

09:30

Mikrobiologija (praksa)

Kekić Alen

09:45

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo

10:10

Hirurgija (praksa)

Salihović Senada

10:30

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina

12:00

Kultura religija

Kurtović Đuldina

12:35

Interne bolesti (praksa)

Ćemo Naida

12:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha

14:00

 

23. 4. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Bromatologija

Zukanović Ilvana

08:15

Bromatologija (praksa)

Zukanović Ilvana

08:45

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida

09:00

Patologija

Smajlović Sabina

09:15

Interne bolesti

Smajlović Sabina

10:15

Hirurgija

Smajlović Sabina

11:15

Vjeronauka

Išerić Amira

12:20

Biologija

Alić Naida

13:05

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha

13:30

 

26. 4. 2021. godine

PREDMET

 ISPITIVAČ

VRIJEME

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina

08:30

Socijalna medicina

Hadžić Selma

08:50

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka

10:10

Analitička hemija

Ćatić Anela

11:10

Analitička hemija praksa

Ćatić Anela

11:30

Hemija

Ćatić Anela

11:50

Klinička biohemija (praksa)

Spahić  Ilda

12:00

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail

12:30

Zarazne bolesti

Ramović Elvira

13:05

Klinička biohemija

Ramović Elvira

14:10

D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-460/2021

Sarajevo, 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

IV RAZRED

Komisija:

1.  Ćatić Anela, prof.  - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

27. 4. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Farmakologija

Ramović Elvira

08:00

Klinička biohemija

Ramović Elvira

08:10

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana

08:30

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna

09:35

Sociologija

Selmanović Neđajet

10:10

Urgentna medicina

Kadrić Azra

10:20

Neuropsihijatrija

Kadrić Azra

11:00

Farmaceutska tehnologija

Škrijelj Selvija

11:35

Kozmetologija

Škrijelj Selvija

11:45

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija

11:55

Industrijska tehnologija praksa

Škrijelj Selvija

12:05

Pedijatrija

Ramović Elvira

12:10

Hemija

Ćatić Anela

13:00

 

28. 4. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Bosanski jezik i književnost  (usmeni)

Ibišević Arijana

08:30

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna

08:45

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić Fadila

09:00

Interne bolesti

Kržalić Fadila

10:00

Farmakognozija

Jažić Amela

11:10

Farmaceutska hemija

Jažić Amela

11:30

Farmaceutska tehnologija praksa

Jažić Amela

11:50

Urgentna medicina praksa

Dizdarević Elma

12:00

Ginekologija i akušerstvo praksa

Pleho Jasmina

13:00

 

29. 4. 2021. godine

PREDMET

ISPITIVAČ

VRIJEME

Vjeronauka

Mujić Bedrija

08:30

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo

09:00

Biologija

Lukić Dejana

09:15

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana

09:50

Interne bolesti praksa

Omerhodžić Sokolović Belma

10:40

Zarazne bolesti praksa

Borić Surana

11:40

Pedijatrija praksa

Dizdarević Altijana

12:40

D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.