Projekat „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo - faza II”

Privredna komora Kantona Sarajevo

u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo - faza II”, organizirala je radionicu pod nazivom Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu.

Radionica je održana 4.11.2022.godine u prostorijama Komore. Cilj je da nastavnici usvoje savremene izazove obrazovanja i postanu spremniji za realizaciju nastavnih sadržaja. Kroz niz vježbi koje su se provodile u paru ili grupi učesnici su imali priliku za kreativno umrežavanje sa kolegama. U fokusu radionice su nastavnici, njihove potrebe i iskustva iz nastavnog rada. Analizirani su konkretni primjeri, a kroz diskusionu metodu učesnici su dobili priliku da reflektiraju o primjeni naučenih metoda i oblika u vlastitoj praksi.   

 Mirjana Jovanović-Halilović magistar psihologije, bila je moderatorica a učesnice ispred naše škole bile su dr. Lejla Lepara i profesorica Amina Hrvat.