Prezentacije na temu " Ishrana "

Povodom Svjetskog dana hrane koji se obilježava u oktobru, članovi sekcije Zdravstveno prosvjećivanje pripremili su prigodnu prezentaciju na temu " Ishrana ".
Učenici su imali priliku naučiti nešto novo u vezi sa genetski modifikovanom hranom. Cilj prezentacije je ojačati svijest o načinu zdrave prehrane. Prezentacije su  održane u sljedećim razredima na časovima odjeljenske zajednice:  II -d  25.10. II-c   29.10. II-a   30.10. II-b  30.10. I-c   31.10. I-a   02.11. II-e  15.11.2018.g.