"Prehrambene navike učenika srednjih škola" - radionica

11.6.2024.

Dana 11.6. 2024. godine, učenici IIIe i IIIf odjeljenja JU Srednja medicinska škola Sarajevo, u pratnji profesorice Zukanović Ilvane prisustvovali su radionici na temu Prehrambene navike učenika srednjih škola. Radionica je organizovana na Poljuprivredno - prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a naš domačin je bila Dženeta Fazlić pod mentorstvom Doc.dr. Alena Mujčinovića. Radionica je imala za cilj upoznavanje sa prehrambenim navikama mladih ljudi, njihovim željama za idealnim obrocima, te poticaj na razvijanje svjesti putem diskusije o važnosti obroka koji jedu u školi. Nakon unakrsnih pitanja prisutni su iznjeli mišljenje o idealnim obrocima koje bi jeli u školi da odgovaraju njihovim senzornim željama a ujedno i da zadovolje nutritivne potrebe mladog čovjeka.


Aktivnost na kojem su prisustvovali učenici je bila dosta interesantna, dinamična, korisna i produktivna.