PREDMETNE KONSULTACIJE 2018/2019.

Predmetne konsultacije

R. br.

PREZIME I IME PROFESORA

PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA

1.

Hrustemović Zahida

Bosanski jezik i književnost (I,II)

UTORAK

10,30 – 11,30

2.

Ibišević Arijana

Bosanski jezik i književnost (III)

UTORAK

14,50 – 15,30

3.

Čengić Jasmina

Bosanski jezik i književnost(IV)

SRIJEDA

16,40 – 17,30

4.

Handžić Dijana

Bosanski jezik i književnost (II)

PETAK

11,30 – 12,15

5.

Šahman Elma

Bosanski jezik i književnost (II, III, IV)

SRIJEDA

14,45 – 15,30

6.

Čengić Erna

Engleski jezik ( II, IV )

SRIJEDA

16,40 – 17,30

7.

Hadžović Jasmina

Engleski jezik ( I, III )

UTORAK

14,00 – 14,45

8.

Bjelak Amra

Engleski jezik ( III, IV )

UTORAK

18,15 – 19,00

9.

Selimović Hajrija

Njemački jezik ( I, III )

UTORAK

14,50 – 15,30

10.

Bošnjić Tanja

Njemački jezik ( II, IV )

PONEDJELJAK

14,50 – 15,30

11.

Dević Sabina

Latinski jezik ( I, II )

 

SRIJEDA

10,40 – 11,25

12.

Borovčanin Mališa

Latinski jezik ( I, II )

 

ČETVRTAK

11,30 – 12,15

13.

Hujić Suada

Tjelesni i zdravstveni odgoj (I, III)

 

PETAK

16,40 – 17,30

14.

Hajdarević Kemo

Tjelesni i zdravstveni odgoj (II,IV)

 

UTORAK

14,00 – 14,45

15.

Dautbašić Nihad

Tjelesni i zdravstveni odgoj (II, III)

 

UTORAK

17,30 – 18,15

16.

Hajrulahović Samir

Historija ( I,II )

 

UTORAK

08,50 – 09,35

17.

Redžepagić Ismail

Građansko obrazovanje/

 Demokratija i ljudska prava ( III )

PONEDJELJAK

16,40 – 17,30

18.

Smiljanić Igor

Građansko obrazovanje/

 Demokratija i ljudska prava ( III )

UTORAK

16,40 – 17,30

19.

Selmanović Neđajet

Sociologija ( IV )

 

UTORAK

12,15 – 13,00

20.

Kaljanac Sabina

Geografija ( II )

 

PETAK

09,40 – 10,25

21.

Odobašić Dženana

Matematika ( II ), Fizika ( IV )

 

ČETVRTAK

09,40 – 10,25

22.

Brulić Šipilović Vildana

Matematika ( I ), Statistika ( III )

PONEDJELJAK

13,10 – 14,00

23.

Mehanić Kapo Belma

Informatika ( I )

UTORAK

09,40 – 10,25

24.

Šadinlija Fatima

Informatika ( I )

 

SRIJEDA

13,10 – 14,00

25.

Pelto Mirnes

Fizika ( II, III, )

 

UTORAK

12,15 – 13,00

26.

Fetahović Amina

Fizika ( I,III,IV )

 

PETAK

12,15 – 13,00

27.

Lukić Dejana

Biologija ( III,IV )

 

PONEDJELJAK

14,50 – 15,30

28.

Alić Naida

Biologija ( II,III,IV )

 

PETAK

14,00 – 14,45

29.

Jahić Džanela

Biologija ( I,II )

 

PONEDJELJAK

12,15 – 13,00

30.

Omerčić Sabina

Hemija ( II, III, IV )

 

UTORAK

08,50 – 09,35

31.

Pašalić Abela

Hemija ( I,III )

 

PETAK

10,40 – 11,25

32.

Ćatić Anela

Hemija (III), PN Propedeutika (I, II)

 

ČETVRTAK

09,40 – 10,25

33.

Muratović Tasovac Alina

PN Propedeutika ( I, II )

PONEDJELJAK

12,15 – 13,00

34.

Rebac Dubravka

Analitička hemija (III),

 PN Analitička hemija ( III )

PETAK

14,50 – 15,30

35.

Ramović Elvira

Mikrobiologija i parazitologija ( II )

 

PETAK

09,40 – 10,25

36.

Đikić Jadranka

Anatomija i fiziologija čovjeka (I,II),  Pedijatrija ( IV )

UTORAK

09,40 – 10,25

37.

Mukača Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka ( II ),             

 PN Mikrobiologija ( II )

SRIJEDA

09,40 – 10,25

38.

Smajlović Sabina

Interne bolesti ( III ), Hirurgija ( III ), Patologija ( III )

PETAK

17,30 – 18,15

39.

Kadrić Azra

Urgentna medicina (IV), Neuropsihijatrija(IV),

 Dermatologija ( III ), 

 PN Mikrobiologija ( II )

ČETVRTAK

12,15 – 13,00

40.

Kržalić Fadila

Interne bolesti (IV),

Klinička biohemija (III,IV),

Ginekologija i akušerstvo (IV),

 Hematologija ( IV )

ČETVRTAK

14,00 – 14,45

41.

Kadribašić Ribana

 Zarazne bolesti ( III ),

 Sanitarna tehnika ( III,IV ),             

 PN Sanitarna tehnika(IV),

 PN Histološka tehnika(IV),

 Medicina rada(IV),

ČETVRTAK

14,50 – 15,30

42.

Kekić Alen

Histološka tehnika(IV),

 PN Mikrobiologija (III,IV) 

Prva pomoć ( III ),

Epidemiologija ( IV )                                 

ČETVRTAK

14,00 – 14,45

43.

Hadžić Selma

Osnovi higijene i zdravstvene njege(II),

PN Osnovi higijene i zdravstvene njege(I), Higijena ( III ), PN Higijena(III),

 Socijalna medicina (III,IV)                             

ČETVRTAK

16,40 – 17,30

44.

Ždralović Naida

Osnovi higijene i zdravstvene njege ( I ),    

 PN Osnovi higijene i zdravstvene njege (I),

 Higijena ( IV ), PN Higijena ( IV )

PONEDJELJAK

10,40 – 11,25

45.

Jažić Amela

Farmaceutska hemija ( III, IV ),

Farmaceutska tehnologija ( III, IV )

Farmakologija (III,IV),

Kozmetologija (III, IV),

Farmakognozija ( IV )

ČETVRTAK

14,50 – 15,30

46.

Škrijelj Selvija

PN Farmaceutska tehnologija ( III, IV )        

 

UTORAK

13,10 – 14,00

47.

Mujezin Indira

Industrijska tehnologija ( IV ),  

PN Industrijska tehnologija ( IV ),

Toksikologija ( III ), PN Toksikologija ( III ),                          

UTORAK

15,40 – 16,30

48.

Zukanović Ilvana

Bromatologija ( III ),

 PN Bromatologija ( III )

UTORAK

13,10 – 14,00

49.

Jovanović Halilović Mirjana

Zdravstvena psihologija i etika ( III, IV )

ČETVRTAK

18,15 – 19,00

50.

Muminović Kurić Jasenka

Zdravstvena psihologija i etika ( III, IV )

ČETVRTAK

12,00 – 13,00

51.

Spahić Ilda

PN Klinička biohemija( III,IV ),

PN Hematologija (IV),

 PN Epidemiologija (IV)

ČETVRTAK

14,50 – 15,30

52.

Ćemo Naida

PN Njega bolesnika ( I )

 

PONEDJELJAK

10,30 – 12,00

PETAK

09,00 – 12,00

53.

Hasanica Adela

( Grcić Lejla )

PN Njega bolesnika ( I, II )

 

UTORAK

11,30 – 12,15

54.

Rogo Ajeta

PN Njega bolesnika (  II )

 

PETAK

10,30 – 11,30

55.

Salihović Senada

BP Hirurgija ( III )

 

UTORAK

13,00 – 14,00

56.

Beganović Mediha

BP Interne bolesti ( III )

 

SRIJEDA

12,15 – 13,15

57.

Dizdarević Elma

BP Urgentna medicina ( IV )

 

UTORAK

13,00 – 13,45

58.

Pleho Jasmina

BP Ginekologija i akušerstvo ( IV )

 

UTORAK

13,00 – 13,45

59.

Borić Surana

BP Zarazne bolesti ( IV )

 

PETAK

12,00 – 13,00

60.

Omerhodžić S. Belma

BP Interne bolesti ( IV )

SRIJEDA

12,15 – 13,15

61.

Dizdarević Altijana

BP Pedijatrija ( IV ), BP Hirurgija ORL ( III )

 

UTORAK

13,00 – 13,45

62.

Išerić Amira

Vjeronauka ( I,IV )

 

SRIJEDA

17,30 – 18,15

63.

Mujić Bedrija

Vjeronauka (II, III, IV )

 

UTORAK

12,15 – 13,00

64.

Ušanović Sehija

Kultura religija ( I, II, III, IV )

 

UTORAK

14,00 – 15,00

 

Direktorica

Kešo Sadina, prof.