PREDAVANJE O JAVNOM NASTUPU

Javni nastup

U suradnji sa TPO fondacijom i gospođom Zilkom Spahić-Šiljak dogovorena je suradnja naše škole sa uvaženom novinarkom gospođom Dženitom Zirdum. Cilj ove suradnje bila je realizacija predavanja za maturante pa je tako prisutnim maturantima 10.5.2022. godine gospođa Zirdum održala predavanje na temu „Javni nastup“. Ova dugogodišnja novinarka podijelila je sa učenicima svoje bogato iskustvo rada na televiziji, vježbe glasa kao i načine preveniranja treme pred bilo koju vrstu javnog izlaganja. Predavanje naše gošće bilo je veoma dobro prihvaćeno od strane učenika te smo dogovorili daljnju suradnju na obostrano zadovoljstvo.