Predavanje na temu "Prevencijom protiv melanoma"

Dana
14.10.2022. u IIIb razredu održano je predavanje na temu "Prevencijom protiv melanoma"
 
Predavanje je održala prof.dr.sci.Irdina Drljević ispred Udruženja oboljelih od melanoma FBiH zajedno sa članovima udruženja Mušinbegović Elma i Sead Sefić
 
Predavanju su prisustvovali i prof Jahić Džanela i Beganović Mediha