Posjeta Srednje gozdarske in lesarske škole iz Postojne

U utorak 19. marta 2019. godine JU Srednju medicinsku školu u Sarajevu, posjetilo je 30 učenika sa profesorima Srednje gozdarske in lesarske škole iz Postojne (Slovenija). Gosti su se imali priliku upoznati sa načinom obrazovanja u BiH kao i sa zanimanjima koja se obrazuju u našoj školi.
Zajedno sa gostima obišli su se kabineti za njegu bolesnika, anatomski kabinet i hemijsku laboratoriju i prisustvovalo se jednom dijelu časa u svakom kabinetu. Dogovorena je i buduća saradnja i posjeta  naših učenika i profesora školi u Sloveniji.