POSJETA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTET UNIVERZITU U SARAJEVU

Dana 25.03.2019.g. učenici završnih razreda i članovi Hemijske sekcije su zajedno sa prof. Omerčić Sabinom posjetili Prirodno- matematički fakultet, a povodom Dana otvorenih vrata.
Tom prilikom, osoblje fakulteta je učenike upoznalo sa načinom i kriterijima upisa na pojedine odsjeke, te sa ljudskim, materijalnim i tehničkim resursima ustanove, što će im biti velika pomoć pri njihovoj važnoj životnoj odluci.