POSJETA PREDSTAVNIKA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU NAŠOJ ŠKOLI U SKLOPU PROFESIONALNE ORIJENTACIJE UČENIKA

Dana

25.3.2022. godine našu školu, na molbu učenika četvrtog razreda, posjetili su predstavnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Tanja Dujić i dr.sci. Mirza Dedić, docent sa dvije bivše učenice naše škole, sadašnje studentice ovog cijenjenog fakulteta. Prisutni učenici imali su mogućnost raspitati se o uvjetima upisa i studija, te koje mogućnosti na tržištu rada, ali i daljeg akademskog napredovanja pruža stečena diploma i zvanje. Na sva pitanja učenici su dobili vrlo iscrpne i motivirajuće odgovore te načine za dalju komunikaciju sa našim gostima, ukoliko se u međuvremenu pojave dodatna pitanja.