Posjeta pekarskoj industriji „Klas“ dd Sarajevo

22.05 i 23.05.2019g učenici IIId, IIIe i IIIf odjeljenja, po grupama,  u pratnji profesorice Ilvane Zukanović posjetili su pekarsku industriju „Klas“ dd Sarajevo.

Učenicima je upriličeno da posjete reološki i hemijski laboratorij i upoznaju se sa radom preciznih uređaja za kontrolu kvaliteta žita, brašna i senzornom analizom kvaliteta hljeba. Učenicima je omogućeno da se upoznaju sa pravilnicima i evropskim standardima koji se koriste u pomenutoj industriji.