Posjeta Općoj bolnici "Abdulah Nakaš"

Dana

13.4.2022. godine učenici IV -f sa profesoricom Ildom Spahić posjetili su Opću bolnicu "Abdulah Nakaš". Posjeta je organizovana u okviru praktične nastave iz predmeta Epidemiologija.

Učenici su imali priliku da vide proces upravljanja i zbrinjavanja oštrog, infektivnog otpada, patološkog i hemijskog otpada. Pored toga učenici su poslušali kratko predavanje o bolničkim infekcijama i mjerama sprječavanja nastanka i širenja istih u praksi Opće bolnice.

Domaćini posjete bili su Mustafa Zijadić, mr. zdravlja i ekologije i Prim.dr Nina Hrabač, specijalista infektolog.