Posjeta Muzeju Sarajeva

U petak

1. novembra 2019. godine članovi Historijske sekcije naše škole, sa voditeljem sekcije Hajrulahović Samirom, posjetili su Muzej Sarajeva u Brusa bezistanu. Tom prilikom učenici su razgledali stalnu postavku Muzeja Sarajeva koja obuhvata eksponate iz različitih perioda prošlosti našeg grada.