Posjeta Laboratoriju za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine

13.05.2019. godine su učenici IIIf razreda, smjer sanitarno-ekološki tehničar, sa profesoricom Indirom Mujezin, mr.ph., posjetili Laboratorij za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine. Ovaj laboratorij radi u okviru Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo, a smješten je u JU Dom zdravlja Ilidža. Posjeta je organizovana u okviru praktične nastave iz predmeta Toksikologija.

Pri obilasku prostorija laboratorija, učenici su imali priliku upoznati se sa procedurama uzimanja toksikoloških uzoraka, njihove pripreme za analizu, te vidjeti različite aparate za instrumentalnu analizu toksičnih agenasa. Također, upoznati su sa radom Centra za kontrolu trovanja, koji ljekarima, farmaceutima i pacijentima 24 sata dnevno pruža informacije o svim vrstama trovanja i postupcima koje u slučaju trovanja treba poduzeti.

Ljubazni uposlenici su se potrudili da učenicima daju što više informacija, a posjeta je bila poučna i korisna za učenike. Nadamo se da će se u budućnosti ova saradnja nastaviti.