Posjeta laboratorijama KJKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o Sarajevo 2023 godine

U utorak 18. 4. 2023
 i srijedu 19. 4. 2023. godine učenici IIId, IIIe i IIIf odjeljenja, njih 73, u pratnji profesorica Ilvane Zukanović i Aline Muratović - Tasovać, a u okviru predmeta Bromatologija - praktična nastava I Analitička hemija - praktična nastava, posjetili su fizičko-hemijske i mikrobiološke laboratorije KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Kantona Sarajevo.
Tom prilikom učenici su se upoznali sa konkretnim analizama kontrole kvaliteta distributivne vode za piće u Kantonu Sarajevo kao i sa novim aparatima koje laboratorija posjeduje. Uposlenici ove laboratorije osigurali su učenici da u fizičko- hemijskom laboratoriju urade neke od analiza koje se rade prilikom određivanja kvaliteta voda.