Posjeta katedru za Histologiju i embriologiju na Medicinski fakultet u Sarajevu

Dana 21.03.2019. godine, prof Ribana Kadribašić u pratnji učenika IV - e je posjetila katedru za Histologiju i embriologiju u sklopu praktične nastave iz predmeta Histološka tehnika.

Dana 21.03.2019. godine, prof Ribana Kadribašić u pratnji učenika IV - e je posjetila katedru za Histologiju i embriologiju u sklopu praktične nastave iz predmeta Histološka tehnika. Na katedri su prof. dr Selma Alčelebić i viši ass. Višnja Muzika, održale kratko predavanje iz  praktičnog djela: uzimanja uzoraka tkiva,  rezanja histoloških preparata kao i njihovu daljnju obradu kako bi preparat bio spreman za mikroskopiranje. 

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa svim sadržajima koje treba da ima labotarorij za izradu histoloških preparata. Učenici su pokazali interes za tu oblast kao i za upis na Medicinski fakultet u Sarajevu. U spomenutoj laboratoriji im je omogućeno  da sami gledaju preparate na mikroskopu uz pratnju prof. Selma Alčelebić, čime se postiglo  da ponove do sada usvojene pojmove.