Posjeta Katedri za biohemiju i fiziologiju na Medicinskom fakultetu Sarajevo

Dana 21.3.2019. godine učenici IV-e su sa profesoricom Spahić Ildom posjetili Katedru za biohemiju i fiziologiju na Medicinskom fakultetu Sarajevo. Posjeta je održana u okviru predmeta Klinička biohemija – praktična nastava. Predavanje na temu enzima učenicima je održala Prof. dr. Sabaheta Hasić. Nakon predavanja učenici su imali priliku da uz asistentice praktično učestvuju u vježbama „Dokazivanje aktivnosti i termostabilnosti ptijalina (α amilaze iz pljuvačke) i „Određivanje aktivnosti amilaze po Wohlgemuth-u“.