Posjeta Institutu za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Sarajevu

18.06.2019.godine, učenici IIId, IIIe i IIIf odjeljenja, u pratnji profesorice Ilvane Zukanović, u više grupa, posjetili su Institut za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Sarajevu.

Posjeta je realizirana u okviru praktičnog dijela predmeta Bromatologija, a učenici su imali priliku čuti prezentaciju  o samom fakultetu te vidjeti:

-  Laboratorij za kontrolu kvaliteta mesa, proizvoda od mesa i gotove hrane;

-  Prostoriju za senzornu analizu;

-  Laboratorij za kontrolu  kvaliteta voća i proizvoda od voća, alkoholnih i bezalkoholnih pića;

-  Laboratorij za kontrolu kvaliteta sira;

-  Mikrobiološki laboratorij;

-  Laboratorij za kontrolu kvaliteta meda i proizvoda;

 

Učenici su se kroz prezentaciju upoznali sa radom fakulteta.