Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine

U petak

 20.maja 2022.godine članovi Historijske sekcije naše škole posjetili su Historijski muzej Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom učenici su imali priliku pogledati interesantne eksponate ovog muzeja.