Posjeta članova Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta našoj školi

Sekcija za očuvanje mentalnog zdravlja

Dana 1.12.2023. god. u prostorijama JU Srednja medicinska škola Sarajevo ugostili smo članove Asocijacije studenata Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Ovom prilikom veliki broj učenika četvrtih razreda i neki od učenika trećih razreda upoznati su sa mogućnostima i benefitima studiranja na ovom fakultetu. Na druženju se razgovaralo o aktivizmu, volonterizmu i aktivnostima koje će omogućiti da se mladi ljudi upoznaju s novim vještinama i da razviju postojeće kompetencije, da steknu potrebne kvalifikacije za dalje napredovanje, odnosno radno iskustvo koje će im kasnije doprinijeti u njihovom obrazovanju, ali i odabiru i razvoju karijere.

Ove aktivnosti organizovala je Sekcija očuvanja mentalnog zdravlja koju vodi profesorica Zukanović Ilvana.