„Plavo srce o uništavanju i odbrani naših rijeka“

26.09.2018.godine članovi Ekološke sekcije u pratnji profesorice Zukanović Ilvane prisustvovali su projekciji filma „Plavo srce o uništavanju i odbrani naših rijeka“, koja se održavala u Kinu Meeting Point.
Na rijekama Balkana, posljednjim netaknutim rijekama u Evropi, planira se izgradnja više od 3.000 hidroelektrana. Njihova izgradnja (u nekim krajevima već su u toku) prouzrokovala bi nepovratnu štetu rijekama, biljnom i životinjskom svijetu i lokalnim društvenim zajednicama.   Film “Plavo srce” dokumentira borbu za najveću netaknutu rijeku u Europi - Vjosu u Albaniji i borbu žena Kruščice u BiH koje vode bitku za očuvanje svoje nedirnute rječice, te napore koji se vrše u Makedoniji na spašavanju ugroženog balkanskog risa. Nakon projekcije filma održana je debata u kojoj su učestvovati branioci rijeka iz Fojnice i Kruščice.