ODRŽANA PANEL DISKUSIJA NA TEMU „ŽRTVE RODNO ZASNOVANOG NASILJA NE SMIJU BITI STIGMATIZIRANE“

Na dan 28.11.2022. godine

 

članovi debatnog kluba naše škole „Ciceron“: Kerim Omerović III-e, Emina Beširović IV-d, Luka Gajić III-a, Ela-Lejla Mehmedagić II-d, Eyla Hodžić IV-a, zajedno sa profesoricama Almom Ahmethodžić i Medinom Fazlić te pedagogicom Marijom Knežević uzeli su učešće u panel diskusiji na temu „Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne smiju biti stigmatizirane“ i na panelu se u okviru spomenute teme govorilo o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Panel je realiziran u okviru ETOS inicijative TPO fondacije i u suradnji sa JU Trećoj gimnaziji Sarajevo, Katoličkim školskim centrom sv. Josip Sarajevo i JU Gimnazije Obala u prostorijama JU Treće gimnazije. Našu školu predstavljao je učenik Kerim Omerović, a mentorica je bila profesorica Alma Ahmethodžić.

Nakon iznesenih govora razvila se korisna diskusija među prisutnim učenicima kroz koju su iznesena mišljenja učenika i prisutnih profesora kako pristupiti prevenciji ovog problema.