Obuka mentora praktične nastave

U periodu od 7. 11. do 18. 11. 2022. godine

 u Privrednoj komori Kantona Sarajevo realizirana je obuka mentora praktične nastave. Edukaciji su prisustvovale mr.ph. Amela Jažić I Ilvana Zukanović, prof.

Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).