Obilježeno 75.godina postojanja škole

Dana 28.9. JU Srednja medicinska škola Sarajevo obilježila je 75.godina postojanja.
Tim povodom na prijedlog direktorice organizirano je dobrovoljno darivanje krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH.
Akciji su se odazvali uposlenici škole i punoljetni učenici III i IV razreda.

Ovim činom humanosti i spremnošću da se djeluje, ponovno se dokazuje činjenica da imamo najbolje učenike visokih moralnih i etičkih principa na koje se ova škola ponosi decenijama.
Mnoge provedene akcije humanosti u historiji postojanja škole svrstale su nas u društveno odgovornu Javnu Ustanovu.

Neka je sretna velika obljetnica škole, škole vrijednih učenika i uposlenika koji odgovorno čuvaju čast naše škole i bijelih mantila!