Obilježena Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze.

Sekcija Crvenog križa je 18. 19. i 20.septembra 2023.god, a u saradnji sa Crvenim križem Općine Centar, obilježila Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze.

 

U našoj školi je distribuirano 455 markica povodom Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze
U prostorijama Ck Općine Centar održana je edukacija učenika o preventivnim mjerama, simptomima i liječenju tuberkuloze i diseminacija – edukacija je planirana za učenike i nastavnike koji su aktivno učestvovali u realizaciji aktivnosti obilježavanja Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze
Naši učenici su učestvovali i u distribuciji markica i informativno-edukativnog materijala na temu prevencije vezano za tuberkulozu.

Za tri dana u dvije smjene na edukaciji je prisustvovalo 56 učenika II, III i IV razreda naše škole.

Voditelji sekcije prof. Jasmina Pleho i prof. Altijana Dizdarević