Obavijest za redovne učenike - DOPUNSKI ISPITI

RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA U JANUARSKO – FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

 

DATUM I DAN

 

VRIJEME

POLAGANJA

 

PREDMET

 

ISPITIVAČ

25.01.2021.

(PONEDJELJAK)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

1.       Praktična nastava – Njega bolesnika

2.       Latinski jezik – pismeni ( I i II razred )

1.       Naida Ćemo,dms.

2.       Mališa Borovčanin,prof.

26.01.2021.

(UTORAK)

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

 

 

1.       Praktična nastava – Propedeutika

2.       Praktična nastava – Osnovi higijene i zdravstvene njege

 

 

1.       Anela Ćatić,prof.

2.       dr. Selma Hadžić

27.01.2021.

(SRIJEDA)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

 

1.       Latinski jezik – usmeni ( I i II razred )

2.       Osnovi higijene i zdravstvene njege

 

1.       Mališa Borovčanin,prof.

2.       dr. Naida Ždralović

28.01.2021.

(ČETVRTAK)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

1.       Anatomija i fiziologija čovjeka

2.       Mikrobiologija i parazitologija

1.       dr. Elvedina Mukača

2.       dr. Elvira Ramović

29.01.2021.

(PETAK)

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

1.       Geografija

2.       Historija

1.       Sabina Kaljanac, prof.

2.       Samir Hajrulahović,prof.