O B A V I J E S T za vanredne učenike april 2022

Vanredni učenici koji će polagati ispite u aprilskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine prijave mogu predati u vremenu od 21.03.2022. – 28.03.2022. godine