Nastava u drugom polugodištu 2023/2024. počinje u ponedjeljak 29. januara 2024. prema ustaljenom rasporedu

.

Početak nastave u drugom polugodištu 2023/2024. :

Ponedjeljak, 29. januar 2024. prema ustaljenom rasporedu.