Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar 2020.godine - The International Day of Persons with Disabilities (IDPD)

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, obilježava se svake godine 03. decembra radi promocije punog i jednakog učešća osoba s onesposobljenjem/invaliditetom i pokretanja aktivnosti za uključivanje osoba s onesposobljenjem u sve aspekte društva i razvoja.

Ovaj se dan širom svijeta obilježava na različite načine, te se učenici sekcije Crveni križ, željeli ukazati na teškoće u svakodnevnom životu osobama s onesposobljenjem. Procjenjuje se kako oko 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom onesposobljenja. Europska unija promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s onesposobljenjem u društvu. Prioritetna područja navedena u Europskoj strategiji za osobe s onesposoblenjem od 2010. do 2020. jesu: pristupačnost, sudjelovanje, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita te vanjsko djelovanje.

Stoga je važno „staviti se u cipele“ onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi osobama s onesposobljenjem, njihove karakteristike i specifičnosti funkcionisanja, kao i ograničenja koja nastaju kao posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im savremeno društvo postavlja s druge strane. Učenici naše škole su napravili prezentaciju na navedenu temu i tako odlučili da daju važnost svim osobama sa poteškoćama.

Prezentaciju možete pogledati na linku:

http://sms.edu.ba/storage/documents/original/Međunarodni dan osoba sa onesposobljenjem.pdf

Voditelj sekcije: Pleho Jasmina