Laboratorijska dijagnostika HIV infekcije

Predavanje:

Članovi Laboratorijske sekcije održali otvoreno predavanje preko aplikacije Meet na temu "Laboratorijska dijagnostika HIV infekcije". 

Svakodnevno imamo informacije o zdravstvu i medicini kao nauci. Ovim putem su učenici kao budući medicinski radnici željeli prikazati značaj laboratorijske dijagnostike, kao temelja u otkrivanju dijagnoze. HIV je virus koji nas decenijama prati, svi smo ugroženi, međutim medicinsko osobe najviše.

Prezentaciju u okviru predavanja izlagali su učenici:

  • Anesa Šesto, 
  • Dženita Sarić
  • Đejla Ramdedović
  • Nihad Đudjo
  • Edvina Sabanović

Predavanje organizovala profesorica Spahić Ilda, a prezentaciju možete pogledati na linku:

http://sms.edu.ba/storage/documents/original/Laboratorijska dijagnostika HIV infekcije.pdf