KONVENCIJA O DJEČJIM PRAVIMA

Učenica If odjeljenja

putem prezentacije je upoznala druge učenike o KONVENCIJI O DJEČJIM PRAVIMA.

Prezentacija se može pogledati OVDJE