Informatika, kurikularna reforma i timski rad

Izazovi kurikularne reforme rezultirali su oglednim časom iz predmeta Informatika koji je održan 1. juna 2023. godine.

Kroz eksperimentalnu saradnju četiri srednje stručne škole, JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija dizajna i multimedije, JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo, JU Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo, JU Srednja medicinska škola Sarajevo, cilj je bio prikazati kako spriječiti eventualne posljedice negativnog utjecaja računara na zdravlje čovjeka, prvenstveno koštani sistem. Shodno temi ostvarena je korelacija predmeta Informatika i Anatomija i fiziologija čovjeka.

Čas je održan u odjeljenju Ib, uz prisustvo direktorice škole Sadine Kešo, prof., pedagogice škole Marije Knežević, prof. i dr Elvire Ramović, prof. kao i članova Tima za podršku implementaciji kurikuluma Nastavni predmeti Informatika i Programiranje za srednje škole / Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

Komunikacija svih sedamdeset i osam učesnika na času odvijala se putem aplikacije Google Meet.

Predmetni profesor

Dipl. ing. el. Belma Mehanić – Kapo, prof.