HUMANITARNA AKCIJA VIJEĆA UČENIKA I PROJEKTA “DOBAR KOMŠIJA”

Na inicijativu učenice Lamije Adilović Vijeće učenika naše škole pokrenulo je humanitarnu akciju za KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo.

U koordinaciji sa menadžmentom Doma odabrali smo najpotrebnije artikle i za vrlo kratko vrijeme naši humani učenici su skupili veću svotu novca. Humanitarnoj akciji su se priključili profesorica Ribana Kadribašić sa učesnicima iz projekta “Dobar komšija”, sa vrijednom donacijom za Dom. Ovu akciju podržali su je i kompanija “Penny plus” čiji menadžment je odobrio značajan popust na kupljene potrebne artikle.

Dana 29.12.2021. godine predsjednica Vijeća učenika i grupa učenika IVf u pratnji profesorice Ribane Kadribašić i koordinatorice Vijeća učenika pedagogice Marije Knežević u dobrom raspoloženju i uz strogo poštivanje naloženih epidemioloških mjera posjetili su Dom i uručili donaciju uz druženje sa gospođom Larisom Mahmutović i psihologom Doma.