Humanitarna akcija "Jedan učenik - jedan slatkiš“

Krajem mjeseca decembra u našoj školi je bila pokrenuta humanitarna akcija pod nazivom "Jedan učenik - jedan slatkiš"
koju su zajedno organizovali članovi sekcija Očuvanje mentalnog zdravlja, Prve pomoći, te Vijeće učenika naše škole. Tokom akcije, pored slatkiša učenici su prikupili veću količinu očuvanih i novih igračke, garderobe, knjiga, bojanki, školskog pribora kao i prehrambenih proizvoda. Učenici, pokretači akcije, napravili su paketiće za djecu, paket sa osnovnim životnim namirnicama i paket sa slatkišima, igračkama i mnogobrojnim priborom za školu i knjige.
 
U četvrtak 21.12.2023.god članovi sekcija Očuvanje mentalnog zdravlja i Prve pomoći sa voditeljima sekcija obišli su porodice sa lošijim imovinskim stanjem koji žive u krugu škole i uručili jedanaest paketića djeci u stanju potrebe, te su jednoj porodici uručili paket sa životnim namirnicama i garderobom.
 
U petak 22.12.2023. članovi Vijeća učenika sa pedagogicom škole posjetili su Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe i tom prilikom predali paket slatkiša i školskog pribora koji je napravljen tokom humanitarne akcije. Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje cjelodnevni i poludnevni boravak, te doprinosi osiguranju brige i zaštite djece i maloljetnika uzrasta do 18 godina, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i djeci koja su izložena rizicima koji onemogućavaju njihov normalan rast i razvoj.
 
Ovo je bila prilika da se za kraj godine učini dobro djelo te da se pokaže solidarnost i brigu za druge kako u bližem okruženju a tako i daljem. Svaki paketić je dostavljen onoj djeci kojoj je zaista bio potreban i nadamo se da će uživati u slatkim trenucima.
 
Voditeljice sekcija su Omerhodžić-Sokolović Belma, Rogo Ajeta i Zukanović Ilvana, a voditeljica Vijeća učenika je Knežević Marija