Historijski čas “Opsada Sarajeva”

U utorak

5. aprila 2022. godine u cilju njegovanja kulture sjećanja održan je historijski čas učenicima prvih i drugih razreda na temu “Opsada Sarajeva”. Profesor Samir Hajrulahović je  kroz prezentaciju i predavanje upoznao učenike sa historijskim činjenicama o opsadi Sarajeva i početku agresije na Bosnu I Hercegovinu.  Historijskom času su prisustvovale direktorica Kešo Sadina i pomoćnica direktorice Šukalo Subha.