„EKO – REVOLUCIJA“

Povodom proljetne akcije čišćenja koje sprovodi Vlada Kantona Sarajevo, a na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, voditelji Ekološke sekcije Omerhodžić – Sokolović Belma i Zukanović Ilvana organizovali su radionice na temu ekologije, pod nazivom „EKO – REVOLUCIJA“.

Cilj radionica je bilo da kroz razgovor i diskusiju učenici daju prijedloge na koji način obezbijediti ekološku održivosti u našem gradu, te na koji način postaći druge da više razmišljaju o ekologiji i učestvuju u  poduzimanju mjera koje će obezbijediti dugoročna očuvanje okoliša.

Na pitanja: „Da sam ja neko i da mogu promijeniti stvari“, učenici su imali dosta lijepih ideja, a prenosimo smo neke od njih:

  • Uvesti visoke kaznene za bacanje otpada
  • Uvesti kontejnere za reciklažu, odvajati otpad u domaćinstvu, te to regulisati zakonom i kažnjavanjem
  • Obezbijediti kante i kontejnere na svakih 100 metara
  • Povrat ambalaže u zamjenu za novac
  • Uvesti zakon o održavanju prostora ispred stambenih jedinica
  • Bolji rad i veća ovlast eko policije
  • Uvesti eko telefon
  • Obezbjediti akcije čišćenja u kojima će učestvovati školska djeca, a kao motiv donirati im novac za ekskurziju
  • Akcije pošumljavanja
  • Kontinuirane edukacije o ekologiji koje će sprovoditi srednjoškolci po vrtićima i osnovnim školama

Radionice su održane 08.05.2019.godine u IIId odjeljensku, na kojoj je prisustvovala  i zamjenica direktora prof. Šukalo Subha i 10.05.2019. godine u IIIf odjeljenju.