EDUKACIJE U FEBRUAR/MART I APRIL 2022. GODINE

Februar/mart 2022. godine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, EMMAUS, MUP KS i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje su realizirali edukaciju svih pedagoga i psihologa srednjih škola iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Na ovim edukacijama bili su prisutni psihologinje i pedagog naše škole: Mirjana Jovanović Halilović, Jasenka Muminović Kurić i Marija  Knežević.

U mjesecu aprilu u suradnji sa nadležnim institucijama i uz gostovanje i podršku policijskih službenika MUP-a KS realizirane su radionice na temu “Prevencija trgovine ljudima” za učenike trećeg razreda. Radionice su držale psihologinje i pedagogica naše škole: Mirjana Jovanović Halilović prof., Jasenka Muminović Kurić, prof. i Marija Knežević, prof. uz policijske službenike sa Općine Centar. Edukacija na istu temu držana je i za roditelje od strane razrednika na roditeljskim sastancija te za profesore naše škole 25.4.2022. godine. Predavanje za profesore držala je psihologinja Mirjana Jovanović Halilović.

U okviru suradnje sa JU Porodično savjetovalište 25.4.2022. godine realizirana je edukacija za profesore naše škole na temu “Suradnja porodice i škole”. Predavanje je držao stručni suradnik savjetovališta Deniyel Ismir Kovač. Naša suradnja se nastavlja dogovorom za nove radionice za učenike i roditelje.