Edukacija 1.12.2020.godine u organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

Povodom Svjetski dana borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se svake godine s ciljem podizanja

svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanju solidarnosti prema oboljelima, djelovanju na smanjenje stigme i diskriminacije, kao i na skretanje pažnje na opasnosti koje donosi rizično ponašanje. Online edukaciji u organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, prisustvovali učenici 3 i 4 razreda, smjer medicinska sestra- tehničar zajedno sa profesoricama praktične nastave: Dizdarević Altijana, Dizdarević Elma i Pleho Jasmina.