“DOBAR KOMŠIJA”

Samoinicijativno,  pojedini učenici Srednje medicinske škole u Sarajevu su iskazali želju da i tokom augusta,  kada nemaju nastavu,  nastave sa aktivnosti koje se realiziraju tokom cijele školske godine u sklopu PROJEKTA “DOBAR KOMŠIJA”, pogotovo što se približava vjerski praznik Bajram.

U dogovoru sa prof  Ribanom Kadribašić odlučili su da ovaj put pruže ruku van KS onima kojima je najpotrebnije, te da doniraju odjeću, igračke prvenstveno za djecu i migrante koji su smješteni u Centru za prihvat izbjeglica Salakovac, sve u dogovoru sa upravnikom Ahmet Sijamhodžić.

Ovoj aktivnosti se priključila pedagogica Marija Knežević, prof Belma Kapo koje su sa profesoricom Ribanom Kadribašić dana 09.08.2019. god. otišle i uručile donacije koje su prikupljene od strane učenika ali i profesora škole: Sabine Devčić, Dijane Handžić, Arijane Ibišević, Senade Salihodžić, Belme Kapo. Navedeni su dali podršku projektu kao i inicijativi da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ne treba zaboraviti da je bilo i bosanskih izbjeglica tokom rata na sve strane svijeta,  a bilo je ljudi velikog srca koji su im pomagali kako bi lakše preživjeli dane u izbjeglištvu ili život u ratnim uslovima.

U dogovoru sa direktoricom Marijanom Dinek “Fondacije BH inicijativa žena” održao se sastanak sa njihovim članovima. Članovi su nas ukratko upoznali sa aktivnostima koje uspješno provode već nekoliko godina u vidu psihosocijalne pomoći, neformalnog obrazovanja i sl. Slobodno se može reći da smo ugodno iznenađeni stanjem u Centru s obzirom na različite informacije koje nam dolaze, počev od uslova življenja, hrane, opremljenosti, higijene, organizacije itd. Nadamo se da će mališani biti uključeni i u formalno obrazovanje koje je bitno za svakog pojedinca ali i za društvo.

Moramo naglasiti da je učenica Ligata Azra dala ideju i uspostavila kontakt sa članovima Fondacije  koje su pomogle u organiziranju našeg dolaska i uručenje donacije upravi centra.

Tokom posjete se iskazala želja  za muzičkim instrumentima. Profesorica Ribana je obećala, kao idejni tvorac svega, da će unijeti veselje i muzičke tonove radosti prilikom  slijedeće posjete.

Nadamo se podršci i daljnjoj saradnji zajednice kao i vlasti za omogućavanje formalnog obrazovanja za mališane,  jer rezultati projekta pokazuju da formalno obrazovanje ipak daje dobre ljude i radnike,  u ovom slučaju buduće medicinske radnike.