BORBA PROTIV ANTI-MIKROBNE REZISTENCIJE

Dana 14.11.2018. godine Udruženje studeneta medicine u BiH (BoHeMSA) pripremilo je predavanje za učenike na temu „Borba protiv anti-mikrobne rezistencije“.
Anti-mikrobna rezistencija se javlja kada organizmi koji uzrokuju bolest više nisu podložni antimirobnim agensima koji su ranije bili efikasni u borbi protiv njih. Predavanje je imalo za cilj podići svijest o ovoj važnoj temi, razviti individualnu odgovornost u borbi protiv ovog problema, tj. o posljedicama neracionalne upotrebe anti-mikrobnih lijekova.