Antikorupcijska akademija: Prevencija je srž borbe, a obrazovanje stub prevencije

U ponedjeljak 20. marta. 2023. godine

učenici IIIe odjeljenja sa profesoricom Zukanović Ilvanom, odazvali su se pozivu za učešće na Antikorupcijskoj akademiji:  Prevencija je srž borbe, a obrazovanje stub prevencije u sklopu projekta YouTHink- Rekli smo NE korupciji koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Susret se ralizovao putem Zoom-a i trajao je od 10.00 do 15.00 sati.

Na Akademiji su kao govornici biti predstavnici državnih institucija - šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić, BIRN-A, CIN-A, te Američke ambasade.

Antikorupcijska akademija na inovativan način pristupa jačanju vladavine prava u BiH i potiče angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji i borbi protiv korupcije.