Aerozagađenje i ekološki projekti

Učenici IV –f  u sklopu projekta “Aerozagađenje” dali su doprinos razvijanjem ekološke svijesti kako kod učenika tako i kod građana. Poduzete aktivnosti su bile: gostovanje na radiju, gostovanje u emisijama Infopol i  Jutarnjem program na  BHT1, učestvovanje na školskom takmičenju iz predmeta Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava gdje je tema bila Aerozagađenje, zatim učešće na OPČINSKOM  i  KANTONALNOM takmičenju sa istom temom, gdje je osvojeno I (prvo) i II (drugo) mjesto.

Učenici IV –f , smjer Sanitarni ekološki tehničari, smatraju da  moraju zauzeti svoje  mjesto u društvu,  a uslijed sve većeg aerozagađenja da djeluju konkretno na terenu. Učenici su uključeni u veliki broj ekoloških projekata: prijavili su se na konkurs koji je objavio “DM drogerie market d.o.o.” pod vodstvom prof. Ribane Kadribašić  kao i  na “Evropsku noć istraživača BiH” pod vodstvom prof.  Ilvane Zukanović i prof. Belme Sokolović, također gdje će se prezentirati ekološke temoe.

06.09.2019. godine učenici su dali podršku Udruženju "Resursni Aarhus centar u BiH“, Centaru za životnu sredinu i Centru za ekologiju i energiju, koji su pokrenuli  inicijativu za brže usvajanje novog Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koji bi se pooštrile kazne za zagađivače okoliša i bio bi usklađen s pravnom stečevinom Evropske unije, što je izuzetno bitno u zaštiti zdravlja i okoliša.

Nadaju se daljim uspjesima i novim aktivnostima koje će biti prepoznate kako u KS tako i van njega.