22. april - Dan planete Zemlje

22. aprila članovi sekcija sa svojim voditeljima obilježili su Dan planete Zemlje.

Planeta Zemlja je ugrožena!

Obilježavanjem ovog dana širom svijeta nastoji se ukazati na probleme sa kojima se suočavaju priroda i čovjek; a naročito da se ukaže na ugroženost okoline koja nas okružuje.

Zagađenje zemlje, mora i vazduha, nestajanje biljnih i životinjskih vrsta, globalno zagrijavanja i nuklearne prijetnje je nešto što se ne može ignorisati. Članovi sekcija naše škole kroz prezentacije i videa i edukativne materijale nastojali su ukazati na probleme koji ugrožavaju planetu Zemlju.

  • Sekcija Mladi kroz život i ekologija sa profesoricama Belmom Omerhodžić Sokolović i Zukanović Ilvanom pripremili su:

Video koji se može pogledati OVDJE

Prezentaciju koja se može pogledati OVDJE

  • Biološka sekcija sa profesoricom Džanelom Jahić je pripremila

Prezentaciju koja se može pogledati OVDJE

Referat koji se može pogledati OVDJE

Plakat koji se može pogledati OVDJE

  • Učenici IId su sa prof. geografije Kaljanac Sabinom pripremili  su prezentaciju i iuzložbu svojih radova napravljrenih postupkom recikliranja

Prezentacija se može pogledati OVDJE

Izrada predmeta po vlastitom izboru primjenjujući postupak reciklaže možete poglrdati OVDJE