1.decembar- Svjetski dan borbe protiv HIV-infekcije

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine u cijelom svijetu i predstavlja prvi globalni dan zdravlja. Prvi put je obilježen 1988. godine kako bi ljudima pomogli da se bore protiv HIV/AIDS-a, dali podršku oboljelima i odali počast preminulima od posljedica ove bolesti. Mnogo ljudi ne poznaje činjenice o HIV/AIDS-u i stoga je danas veoma izražena stigma i diskriminacija prema zaraženim osobama, već na samu pomisao na riječi HIV i AIDS. Međutim, sve su to samo neutemeljena mišljenja.

Prava činjenica je da je u Bosni i Hercegovini otkad je ova bolest prvi put kod nas registrirana 1986. godine.
Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na zdravstveni značaj HIV-a: mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i brige za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Međunarodni simbol podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije je crvena vrpca. HIV je virus koji spada u spolno i krvlju prenosive infekcije, te napada imunitet i uzrokuje cjeloživotnu hroničnu bolest koja najčešće nema simptoma dugi niz godina. Virus se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, krvlju (najčešće dijeljenjem igala i šprica), te sa zaražene majke na dijete. Liječenje zaustavlja napredovanje bolesti i razvoj AIDS-a. AIDS je krajnji stadij HIV infekcije koji nastaje uslijed uništenja imuniteta, kada se javljaju različite bolesti. Testiranje je jedini način otkrivanja i dijagnosticiranja infekcije HIV-om, a omogućuje rano otkrivanje infekcije i uspješnije liječenje, te pomaže u spriječavanju daljnjeg širenja HIV-a. HIV infekcija se može spriječiti izbjegavanjem riziko faktora infekcije, odnosno odgovornim ponašanjem prema svom tijelu.

Šta je to HIV?

HIV (virus humane imunodeficitarnosti)  pripada RNK virusima, veličine oko 100 nm, sa geometrijski pravilnom strukturom. Među RNK virusima on pripada retrovirusima koji imaju jednolančanu RNK, obavijenu kapsidom i dodatnim omotačem. Smatra se da ovaj virus može provesti u latentnom (mirujućem) stanju u domaćinu duži niz godina, prije nego što izazove bolest.

 

Članovi Biološke sekcije i sekcije Zdravstveno prosvjećivanje i  pripremili  su ovaj edukativni tekst.

Članovi sekcija Crveni Križ i Prva pomoć, pripremili edukativnu prezentaciju za učenike svih razreda J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo. Na osnovu dugogodišnjeg rada i iskustva svi profesori praktične nastave, kao i sve kolege zdravstveni radnici su više puta u toku obavljanja svojih radnih aktivnosti, se susreli sa pacijentima oboljelih od HIV-a/ AIDS-a. Ovom prezentacijom, želimo skrenuti pažnju svim budućim zdravstvenim radnicima na važnosti profesionalnog odnosa prema HIV-a/ AIDS-a, pozitivnim pacijentima.

Prezentaciju i edukativni materijal  možete pogledati na linkovima ispod:

http://sms.edu.ba/storage/documents/original/SVJETSKI DAN BORBE PROTIV HIV_AIDS-a_ ck.pdf
http://sms.edu.ba/storage/documents/original/Brošura HIV.pdf

 

Članovi sekcija Mladi kroz život i ekologija su prigodnom prezentacijom obilježili Svjetski dan borbe protiv AIDS-a/ HIV-a. Prezentaciju možete pogledati ovdje:

http://sms.edu.ba/storage/documents/original/AIDS_mkzie.pdf

A kako se godinama tradicionalno na današnji dan u našoj školi dijele crvene trakice kao simbol podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije, članovi sekcije su napravili pano sa simbolom crvene trake kako bi se i u specifičnim uslovima održala tradicija i pružili podrška na ovaj način.